Hans-Petter Brathaug as er et konsulentfirma innen konstruksjonsteknikk som utfører  analyser og dimensjoneringsoppdrag for alle typer av bærende konstruksjoner.

Firmaet har mye kunnskap om dimensjonering, statikk, dynamikk, utmatting og last- og responsberegninger, spesielt nevnes last- og responsberegninger fra:

    Vind

    Bølge- og strøm

    Jordskjelv

 

Firmaet kan utvikle spesialtilpasset programvare for kunder.

Dette Web-området presenterer eksempler på analyser og oppdragstyper som firmaet kan utføre.